درگذشت فوئنتس

چهارشنبه 27 اردیبهشت‌ماه سال 1391
کارلوس فوئنتس هم درگذشت


ترجمه دو گفتگو با این نویسنده طراز اول جهان به ترجمه منفقط سگ اول می داند که چرا پارس می کند


مردم به یک رمان نویس رأی نمی دهند